CFP: Mężczyźni, panowie, dżentelmeni

online 22 stycznia 2023

„Mężczyzna”, „męskość”, współcześnie pojmowane są w bardzo szerokim spektrum, mając do zaoferowania o wiele więcej niż tylko konotacje związane np. z przypisanymi rolami społecznymi, zestereotypizowanymi modelami zachować etc., co zdecydowanie skłania do wnikliwych studiów i analiz. Mówimy tutaj zarówno nachyleniu socjologicznym, psychologicznym, medycznym,  kulturoznawczym, ale i obyczajowym, a także językoznawczym, kulturowym, a również i tym w literaturze, sztuce filmowej itd.  Niezależnie od perspektywy badawczej organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • męskość w kulturze (literatura, film, serial itd.);
 • definicje męskości;
 • męskość dawniej i współcześnie;
 • męskość i mężczyźni w języku; 
 • stereotypy i archetypy;
 • presje społeczne i kulturowe;
 • dyskursy dyskryminacji, marginalizacji, przemocy;
 • męskość kontrowersyjna;
 • cielesność; tożsamość, seksualność;
 • mężczyźni w religiach i mitologiach;
 • mężczyzna w reklamie;
 • znani mężczyźni: władcy; artyści; odkrywcy itd.;
 • męskość a kobiecość; 
 • mężczyzna a środowisko rodzinne, ojcostwo; 
 • mężczyźni w przestrzeni zawodowej;
 • polityka;
 • wychowanie;
 • patriarchat;
 • męskie zdrowie; 
 • moda męska;
 • media, social media.

Organizatorzy są otwarci na wieloaspektowe podejście do proponowanych zagadnień. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres gcm.konferencja@gmail.com mija 9 stycznia 2023 r. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Opłata konferencyjna wynosi 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://gcmkonferencja.wordpress.com

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński),
dr Barbara telingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Reklama